WAT ALS UW ARBEIDSOVEREENKOMST MET UW WERKGEVER STOPT?

Het feit dat de arbeidsovereenkomst met uw werkgever een einde neemt, betekent niet onmiddellijk dat u niet meer bent aangesloten bij het sectoraal pensioenplan. We onderscheiden 2 situaties.

Indien uw volgende werkgever eveneens behoort tot de sector van de stoffering en de houtbewerking dan verandert er voor u helemaal niets, op voorwaarde dat u binnen de drie kwartalen die volgen op het einde van de eerste overeenkomst een nieuwe overeenkomst voor arbeiders sluit met een werkgever uit de sector.

U blijft dan aangesloten aan het sectoraal pensioenplan en de stortingen blijven verder plaats hebben, rekening houdende met die nieuwe tewerkstelling.

Sluit u echter binnen de drie kwartalen geen nieuwe arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de sector, dan wordt u beschouwd als uittreder. U bent dan niet meer aangesloten vanaf de eerste dag van het vierde kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de arbeidsovereenkomst met uw werkgever een einde nam.

Allianz zal u dan contacteren om na te gaan wat u wenst te doen met het bedrag dat op uw rekening staat. Let wel: om aanspraak te kunnen maken op het bedrag op uw rekening moet u 1 jaar aangesloten geweest zijn. In dat geval heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Ofwel laat u wat er op uw rekening staat, gewoon staan. Er zullen dan uiteraard geen stortingen meer plaats hebben, maar het bedrag op uw rekening zal verder intrest blijven opleveren. Allicht is deze optie aangewezen voor de arbeiders die met brugpensioen of vervroegd pensioen gaan: zij kunnen het bedrag dat op hun individuele rekening staat dan rustig laten staan tot zij 65 zijn geworden, om het dan op te nemen. Tot dan blijft het bedrag intrest opleveren.
  • Ofwel draagt u het bedrag dat op uw rekening staat over naar een andere pensioeninstelling. Dit is mogelijk als uw nieuwe werkgever een eigen pensioenplan heeft, of ressorteert onder een sector die een pensioenplan heeft. Voor deze overdracht zullen geen kosten worden aangerekend.
  • Ofwel draagt u het bedrag dat op uw rekening staat over naar de zogenoemde ‘onthaalstructuur’ van Allianz. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat u zelf op individuele basis stortingen doet op uw rekening.

De wettelijk vastgelegde procedure bij uittreding uit de sector verloopt als volgt:

  • het Fonds voor Bestaanszekerheid informeert Allianz
  • Allianz informeert het Fonds voor Bestaanszekerheid binnen 30 dagen over de bedragen op de individuele rekening
  • het Fonds voor Bestaanszekerheid brengt de aangeslotene hiervan op de hoogte de aangeslotene laat zijn keuze binnen de 30 dagen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid weten
  • het Fonds voor Bestaanszekerheid brengt Allianz hiervan binnen de 15 dagen op de hoogte

Als de aangeslotene zijn keuze niet bekend maakt binnen de voorziene termijn, blijft het geld gewoon op zijn rekening staan.