CONTACT

call center

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot uw werkgever of tot de vakbond waarbij u aangesloten bent.

Tijdens de kantooruren kan u ook steeds contact opnemen met de sectorale helpdesk (02/528.58.95).