DISCLAIMER

Website sectoraal pensioenplan Wood-Life - gebruiksvoorwaarden

Onderstaande bepalingen omschrijven de voorwaarden waarop het FBZ u toegang verleent tot zijn website.

Het FBZ Stoffering en Houtbewerking biedt u deze website (www.wood-life126.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de onderstaande voorwaarden aanvaardt.

Door de website en de informatie erop te consulteren, aanvaardt u deze voorwaarden.

1. Informatie

  • Het FBZ Stoffering en Houtbewerking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
  • 1.De informatie op deze website bevat op geen enkele wijze juridisch advies, en komt niet in de plaats van de wetgeving, van cao’s en van andere documenten die in het kader van het sectoraal pensioenplan zijn opgesteld. Indien u vragen hebt omtrent een bepaald thema dat tot de bevoegdheid van het FBZ Stoffering en Houtbewerking behoort, kan u contact opnemen op 02/528.58.95

2. Intellectuele eigendomsrechten

  • U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
  • Het FBZ Stoffering en Houtbewerking behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie en afbeeldingen.