EN WAT LEVERT DAT OP?

Wat op uw individuele rekening staat brengt elk jaar natuurlijk ook iets op. Die opbrengst bestaat uit een gegarandeerde intrestvoet (0,75 %), aangevuld met eventuele winstdelingen.

Uw individuele rekening kan u zien als een soort spaarrekening.

De jaarlijkse stortingen zullen dan ook een rendement opleveren: een gegarandeerde intrest, aangevuld met winstdelingen.

De gegarandeerde intrestvoet bedraagt 3,25 % (0,75 % sinds 01/12/2016) op jaarbasis.

Naast die gegarandeerde intrestvoet kan ook een winstdeling worden toegestaan. Deze winstdeling zal van jaar tot jaar verschillen, en hangt af van het resultaat van het beleggingsfonds dat de verzekeringsmaatschappij exclusief voor onze sector beheert. De beslissing over de toekenning van de winstdeling wordt genomen door een sectoraal Toezichtscomité, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties en van de werkgeversfederaties.

Het beleggingsfonds bestaat voornamelijk uit obligaties en aandelen van bedrijven die voldoen aan Europese criteria inzake sociaal verantwoord ondernemen (ASPI). Het sectoraal toezichtscomité ziet ook toe op het beleggingsbeleid. Dit toezicht gebeurt door de bespreking van een jaarlijks transparantieverslag.

Uiteraard worden de gegarandeerde intrestvoet en de winstdelingen gekapitaliseerd, zolang het opgespaarde bedrag op uw rekening staat.