WIE VALT ONDER DIT PLAN?

Arbeid(st)ers van 21 jaar worden aangesloten (nieuwe leeftijdsvoorwaarde geldig vanaf de storting van december 2014 met betrekking op de referteperiode van 01/07/2013 tem 30/06/2014).

Voor deze aansluiting moet u zelf niets doen: die verloopt automatisch.
De aansluiting betekent dat voor u een individuele rekening wordt geopend,
waarop bedragen worden gestort.

Om aangesloten te zijn moet u als arbeider tewerkgesteld zijn bij een werkgever die valt onder het paritair comité 126 (Hout en Stoffering).

  • Vanaf 21 jaar bent u aangesloten zonder bijkomende voorwaarden. De aansluiting heeft dan plaats op de eerste dag van de maand waarin men 21 wordt.

    Voorbeeld: u wordt 21 op 15 september 2015. U bent aangesloten vanaf 1 september 2015.

  • De aansluiting betekent dat de sector voor u een bedrag zal storten op uw individuele rekening. Let wel: de premie zal gebaseerd zijn op het volledige loon dat u in die referteperiode verdiende, ook al bent u slechts aangesloten in de loop van de referteperiode.

    In het voorbeeld betekent dit dat de sector voor u op 1 december 2016 een premie zal storten, gebaseerd op het volledige loon dat u verdiende in de referteperiode juli 2015-juni 2016 (ook al situeert uw aansluiting zich eerst op 1 september 2015).

Het sectoraal pensioenplan is opgestart op 1 juli 2008 (aanvang van de eerste referteperiode). De aansluiting heeft daarom in alle gevallen ten vroegste op 1 juli 2008 plaats.

Uitzendkrachten, studenten, gedetacheerden of personen die tewerkgesteld zijn in een opleidings- of arbeidsintegratieplan zijn niet aangesloten.

De aansluiting is verplicht en gebeurt automatisch. Zij brengt mee dat voor u bij een verzekeringsmaatschappij een individuele rekening wordt geopend waarop voor u persoonlijk een bedrag wordt bijeengespaard: uw aanvullend pensioen.